Overige

U vindt hier informatie over de volgende onderdelen

  • Brochures
  • Enquêtes
  • Nieuwsbriefinschrijvingen
  • Veilingen

Brochure

Dit is een boekje, veelal in gedrukte vorm, van geringe omvang. Een brochure bestaat – in tegenstelling tot een folder – uit meerdere vellen

Enquête 

Dit is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Deze personen kunnen de hele doelgroep vormen, of zijn gehaald uit een representatieve steekproef. Het onderzoek kan gaan om zowel feiten als meningen (zoals bij een opiniepeiling). De uitslag van een enquête kan op zichzelf gehouden worden, maar dient meestal ter ondersteuning van andere gegevens.

Een enquête is meestal anoniem en het resultaat is een gemiddelde van meningen. Een al dan niet geslaagd resultaat is afhankelijk van de mate waarin de steekproef van een doelgroep representatief is, en in hoeverre de antwoorden op de enquêtevragen bijdragen aan het onderzoek.

Nieuwsbrief 

Dit is een regelmatige publicatie, over het algemeen rond een hoofdthema, waar al dan niet gratis op geabonneerd kan worden. Veel nieuwsbrieven worden uitgegeven door verenigingen of commerciële instellingen, zoals bedrijven, om informatie te verstrekken aan de leden of werknemers. Een uitgebreide versie van de nieuwsbrief wordt bedrijfsblad genoemd, meestal is dat een personeelsblad of een relatiemagazine.

Traditioneel werden nieuwsbrieven per post verstuurd naar de abonnees, tegenwoordig kan dit ook per e-mail. De nieuwsbrief heeft als doel abonnees op de hoogte te brengen van het laatste nieuws. Een nieuwsbrief per e-mail wordt ook weleens met ‘elektronische nieuwsbrief’, ‘e-mailnieuwsbrief’, ‘e-nieuws’ of ‘e-nieuwsbrief’ aangeduid.

Veiling

Dit is een markt waarbij één of meer objecten worden toegewezen aan bieders aan de hand van gedefinieerde regels. Deze regels specificeren voor elke bieder welke objecten hij wint en hoeveel hij moet betalen, afhankelijk van zijn bod en de biedingen van andere bieders.

Brochures